Profil a hlavní zaměření společnosti


Společnost PVGROUP CZ s.r.o. se specializuje na distribuci, komplexní servis, poradenství a fluid management, hlavně v oblastech průmyslových a procesních maziv, kapalin, olejů, aditiv, čističů, hydraulických kapalin a olejů, plastických maziv, automotive olejů a kapalin, ať už v oblasti tváření, obrábění, protikorozní ochrany, povrchových úprav, filtrací či automotive. Využívá letitých zkušeností v oblasti strojírenství a hutních materiálů, řezných kapalin, ale také v oblastech IT a finančního sektoru.

Oblast působnosti je ve všeobecné strojírenské výrobě, ložiskářském průmyslu, automotive průmyslu, báňském průmyslu atd.. Naše výrobky jsou používané např. při výrobě motorů, převodovek, častí brzdových soustav, lisů, těžkých strojů, častí železničních vagónů, jako i při výrobě nářadí, forem na tváření a výrobu plastů, výrobků potravinářského průmyslu strojírenské povahy atd.. Užitná hodnota našich produktů pro zákazníky je vysoká, poskytované doprovodné služby v oblasti servisu, poradenství a podpory našich zákazníků jsou zárukou přínosů ve výrobním procesu našich partnerů. Kromě technologických kapalin patří do našeho portfólia i filtrační zařízení, filtrační média a zařízení na úpravu vody, doplňkové technologie k úpravám strojů a výrobních linek v oblasti mazání.

Specializujeme se na prodej, servis a poradenství v oblasti maziv a zařízení používaných strojírenskými podniky. Společnost disponuje vlastním skladem s příslušnou manipulační technikou, dále pak laboratoří na vykonávání různých druhů analýz technologických kapalin.

Naší hlavní myšlenkou, je dodávat konečnému uživateli kompletní sortiment maziv, proto jsme rozšířili náš program a sortiment o další produkty, kde můžeme nabídnout např. automotive produkty, ať už motorové oleje, převodové oleje, servisní kapaliny, dále pak klasické i speciální hydraulické oleje, kompresorové oleje, plastická maziva, kapaliny pro povrchové úpravy a mnoho dalších produktů velmi vysoké kvality.

Užitná hodnota našich produktů pro zákazníky je vysoká, poskytované doprovodné služby v oblasti servisu, poradenství a podpory našich zákazníků jsou zárukou přínosů ve výrobním procesu našich partnerů.

Ve spolupráci se specializovanými firmami dodáváme zákazníkům filtry, filtrační papíry a zařízení a samozřejmě poskytujeme služby, jako např. filtrace a mikrofiltrace kapalin a olejů. Dále pak dodáváme nejrůznější doplňkové technologie a úpravy ke strojům a výrobním linkám v oblasti mazání.

Rovněž zajišťujeme zákazníkům profesionální podporu v oblastech REACH či Health&Safety.
Dodáváme prostředky na ochranu pokožky DERMAGUARD.

 

...Průmyslové kapaliny – Procesní chemikálie - Oleje - Automotive - Aditiva a příslušenství – Filtrace a Technologie - Poradenství a chemický management...

 

Proč spolupracovat s naší firmou?Snížení celkových nákladů na jednotku produkce
Snížení zmetkovitosti
Snížení prostojů strojů
Zvýšení produktivity
Zvýšení životnosti nástrojů
Zlepšení kvality povrchu
Snížení množství chemických odpadů
Integrované produkty, aplikační podpora a nabídka servisu
Měření a monitorování hodnoty vytvořené ve vašich procesech
Sdílení úspěchu a vzájemného pokroku
V naší práci neděláme kompromisy
Svoboda v zaměření se na vaše klíčové aktivity

 

Základní sortiment produktů:Obráběcí a brusné kapaliny.
Produkty pro obrábění kovů, chladicí a mazací látky mísitelné vodou. Obráběcí, řezné, chladicí, brusné kapaliny, emulze.

Řezné oleje.
Produkty pro obrábění kovů nemísitelné vodou. Obráběcí, řezné, brousící, honování, lapování, superfinišování, hluboké vrtání, řezání závitů, oleje.

Tvářecí maziva a maziva pro tažení.
Oleje a vodou mísitelné kapaliny určené pro tváření kovů.

Průmyslová odmašťovadla.
Prací prostředky, průmyslové praní, odmašťování.

Systémové čističe.
Systémové čističe, průmyslové praní, odmašťování.

Protikorozní ochrana, produkty.

Kapaliny pro kování za tepla i za studena.

Kapaliny pro povrchové úpravy a průmyslové praní (např. praní+fosfátování).

Separační kapaliny pro sváření.
Separační kapaliny určené pro tlakové lití kovů, prostředky uřčené pro separaci kovů při tlakovém lití.

Válcovací kapaliny.

Povlakové systémy.

Speciální hydraulické oleje a kapaliny HFC, HFA, nehořlavé hydraulické kapaliny a oleje, těžkozápalné hydraulické kapaliny, maziva pro tlakové licí stroje. Ohnivzdorné a speciální hydraulické kapaliny.

Tvářecí oleje, odpařovací oleje.


Automotive produkty :motorové oleje pro osobní vozy...
motorové oleje pro nákladní vozy...
motorové oleje high-performance low SAPS...
motorové oleje pro zemědělskou techniku...
motorové oleje pro motocykly...
převodové oleje...
ostatní automotive kapaliny, servis, údržba...


Další produkty a služby:Dodávky plastických maziv, hydraulických olejů, aditiv.
Dodávky filtračních zařízení.
Zařízení určená pro filtraci a mikrofiltraci kapalin a olejů. Filtrační zařízení. Filtrační jednotky. Filtry.
Dodávky filtračních a antikorozních papírů.
TOTAL FLUID MANAGEMENT
Servis kapalin a olejů, filtrace a mikrofiltrace olejů a kapalin za chodu stroje.
Doplňkové technologie a úpravy ke strojům a výrobním linkám v oblasti mazání.
Laboratorní rozbory.

 

PV@GROUP - ONE STEP AHEAD.
Fluid Management, Filtration & Technology