Profil a hlavní zaměření společnosti


Společnost PVGROUP CZ s.r.o. se specializuje na distribuci, komplexní servis, poradenství a fluid management, hlavně v oblastech průmyslových a procesních maziv, kapalin, olejů, aditiv, čističů, hydraulických kapalin a olejů, plastických maziv, automotive olejů a kapalin, ať už v oblasti tváření, obrábění, protikorozní ochrany, povrchových úprav, filtrací či automotive. Využívá mnohaletých zkušeností v oblasti procesních kapalin, fluid managementu, povrchových úprav, strojírenství, hutních materiálů, systémového inženýrství, informatiky, obchodu a financování v těchto odvětvích.

Sledujeme nejnovější trendy a aplikujeme nejnovější technologie přímo u našich zákazníků jako například nanotechnologie a nové spektrum kapalin v segmentu maziv a povrchových úprav jako např. nanokeramika, kterou nahrazujeme například fosfátování. Oblast působnosti je ve všeobecné strojírenské výrobě, ložiskářském průmyslu, automotive průmyslu, báňském průmyslu atd.. Naše výrobky jsou používané např. při výrobě motorů, převodovek, častí brzdových soustav, lisů, těžkých strojů, častí železničních vagónů, jako i při výrobě nářadí, forem na tváření a výrobu plastů, výrobků potravinářského průmyslu strojírenské povahy atd.. Kromě technologických kapalin patří do našeho portfólia i filtrační zařízení, filtrační média a zařízení na úpravu vody, doplňkové technologie k úpravám strojů a výrobních linek v oblasti mazání.

Naší hlavní myšlenkou, je dodávat konečnému uživateli kompletní sortiment maziv včetně poradenství a servisu na základě optimalizačního projektu vypracovanému každému zákazníkovi „na klíč“. Užitná hodnota našich produktů pro zákazníky je vysoká, poskytované doprovodné služby v oblasti servisu, poradenství a podpory našich zákazníků jsou zárukou přínosů ve výrobním procesu našich partnerů.

Být o krok napřed je dnes nutností!
"Turnkey' solutions" & added value = know-how naší společnosti. Jsme zkušení odborníci a klientům poskytujeme moderní a inovativní řešení a služby v několika oblastech. Systémový inženýring, optimalizace výrobních procesů a ekonomické poradenství v této branži, jsou také naší doménou. Pomáháme našim klientům najít velké úspory v oblastech výrobního procesu, logistiky, nákupu, financí, ekologie, lidských zdrojů, vneseme větší efektivitu a synergii do jejich podnikání.Dokonale se seznámíme s celým procesem u zákazníka, naše poznatky zpracujeme do projetků a aplikujeme je i do systémů řízení jakosti ISO, Health & Safety, enviromentálního i bezpečnostního managementu našich klientů. Pro naše klienty vyvíjíme a dodáváme produkty přímo „na klíč“ či vybereme vhodné a optimální produkty renomovaných značek. Naše společnost disponuje vlastním skladem s příslušnou manipulační technikou, dále pak laboratoří na vykonávání různých druhů analýz technologických kapalin.

Proč s námi spolupracovat?

Každý klient je jedinečný a jeho požadavky individuální a specifické. Od nás můžete očekávat přístup "na klíč" zaměřený na maximální spokojenost a efektivitu.

Snížení celkových nákladů na jednotku produkce
Aplikace nových trendů a technologií
Projekty pro klienty „od A do Z“
Snížení zmetkovitosti
Snížení prostojů strojů
Zvýšení produktivity
Zvýšení životnosti nástrojů
Zlepšení kvality povrchu
Snížení množství chemických odpadů
Integrované produkty, aplikační podpora a nabídka servisu
Měření a monitorování hodnoty vytvořené ve vašich procesech
Sdílení úspěchu a vzájemného pokroku
V naší práci neděláme kompromisy
Svoboda v zaměření se na vaše klíčové aktivity